ASPI Utbildning AB

Välkommen till det aspergerägda företaget ASPI Utbildning AB.
Vi utbildar och föreläser om Aspergers syndrom / autismtillstånd och ADHD.
Positivt fokus, nya perspektiv, djupare kunskap och inriktning på bra vuxenliv.

blå blomma mot blå himmel
MENY:
Start
Om ASPI
Kontakt
Utbildare
Anlita
Tidigare
Böcker
About (Eng)

Om ASPI

Vår verksamhet är att utbilda och föreläsa (samt ge ut böcker) om bra vuxen-
liv med asperger­personlighet. Och i viss mån även ADHD och Tourettes
syndrom. Främst utbildar vi personal över hela Sverige, och strävar efter att
vara bättre än de icke-aspergare som utbildar om Aspergers syndrom och
autism.

Vi startade 2004 som Andet utbildning och förlag (enskild firma) med både
utbildningar och bokutgivning. Sedan 2013 är det mesta av utbildnings-
verksamheten överflyttad till ASPI Utbildning AB (aktiebolag). Vi har två
kontor i Göteborg.

För när­varande är vi fyra som arbetar för ASPI. Alla har diagnos Aspergers
syndrom eller hög­fungerande autism.

ASPI uttalas "asspi".

Våra böcker köper man direkt från andet.se.